Przejdź do treści

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KS AZS AWF Katowice z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udziału w Panewnickim Biegu Dzika „Budzimy Dzika” organizowanym w roku 2024 r.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 pkt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana w procesie rejestracji udziału w Panewnickim Biegu Dzika.
 5. Zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo, który dostępny będzie na materiał drukowanych, na stronie www.biegdzika.pl i Facebooku.
 6. Zawodnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.biegdzika.pl , www.timing4u.pl , www.elektronicznezapisy.pl.
 7. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rejestracji udziału w Panewnickim Biegu Dzika nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2025 r.
 9. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku Pani/Pana zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane przez KS AZS AWF Katowice. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-mail: biegdzika@awf.katowice.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biegdzika@awf.katowice.pl
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pobierz w PDF

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. View more
Akceptuj